O nas

Pančo zaključna dela v gradbeništvu d.o.o.

Družba PANČO zaključna dela v gradbeništvu d.o.o., je bila ustanovljena 22.4.2002. Ustanovitelj družbe je Matej Pančur. Danes ima družba dva lastnika.

Družba deluje na področju suhomontažnih in zaključnih gradbenih del ter slikopleskarstva. Dejavnost izvaja po celotni Sloveniji. Ključni kupci so fizične in pravne osebe ter javni uporabniki (javni sektor). Družba si je v času delovanja uspešno utrdila svojo poslovno pozicijo.

Od ustanovitve naprej se je, ob permanentnih vlaganjih v opremo in kader, vztrajno razvijala in iz leta v leto povečevala obseg poslovanja. V povprečju skozi leto zaposluje 5-6 ljudi. Podjetje sodi med mikro podjetja.

Vizija, strategija, cilji, dolgoročni razvoj

Poslanstvo podjetja je usmerjeno v nudenje kvalitetnih zaključnih gradbenih del in slikopleskarskih del. Skozi zgodovino delovanja si je podjetje ustvarilo ugled in pridobilo stalne poslovne partnerje. Postopoma se je tehnološko posodabljalo in kadrovsko okrepilo ter tako razširilo svoje delovanje.

Vizija razvoja podjetja je zasnovana na:

 • visokokvalitetni izvedbi vseh vrst slikopleskarskih in soboslikarskih storitev ter zaključnih gradbenih del,
 • celoviti ponudbi od načrta do izvedbe,
 • dopolnjevanju osnovne dejavnosti,
 • zadovoljstvu poslovnih partnerjev in zaposlenih.

Strategija: Dolgoročni razvoj temelji na kvaliteti, hitrosti, vztrajnosti, nenehnem izobraževanju in izpopolnjevanju ter posodabljanju tehnološke in druge pomožne opreme ter usposabljanja kadra.
Dolgoročni cilji podjetja so:

 • pokončna in stabilna drža med manjšimi podjetji v branži,
 • doseganje kvalitete vseh proizvodov in storitev ter nudenje garancijskih in
  servisnih storitev,
 • osredotočenost na kupce, tako na fizične kot pravne osebe,
 • prilagodljivost na tržna nihanja – širiti asortima izdelkov in razpršenost kupcev,
 • zagotavljati nenehni tehnološki razvoj in sprotno posodabljanje opreme,
 • ob novih investicijah na trg plasirati nove izdelke in storitve,
 • krepiti kadrovsko strukturo podjetja in usposabljanje kadra.

S sledenjem viziji, ki jo bo podjetje uresničevalo z vlaganji v infrastrukturo, bo:

 • strankam zagotovilo kakovostno ponudbo,
 • s svojim regionalnim in globalnim nastopanjem ustvarjalo lastno prepoznavnost,
 • omogočilo nove zaposlitve v regiji ter kadru omogočilo kvaliteten standard in osnove za vseživljenjsko učenje,
 • dodatno razvijalo in dopolnjevalo lastno ponudbo.
Lokacija podjetja

Podjetje ima sedež v Zgornjem Tuhinju, poslovno enoto s pisarno in skladiščem pa v Kamniku, v stari smodnišnici. Sama lokacija za izvajanje dejavnosti ni bistvena, saj se dejavnost – izvedbe, izvaja izključno pri strankah, na terenu.

Razvojna faza podjetja

Podjetje Pančo d.o.o. je pričelo delovati leta 2002. Ustanovil ga je Matej Pančur, ki je bil do leta 2016 tudi edini lastnik podjetja. V tem letu se mu je v lastništvu pridružila tudi Maja Jeglič Pančur.

V začetku je podjetje izvajalo preprostejša soboslikarska in slikopleskarska dela. Skozi
obdobje pa se je osredotočilo tudi na zahtevnejše projekte, kot je izvedba zaključnih gradbenih del in sanacijskih del turističnih objektov, javnih ustanov in drugih večjih poslovnih in stanovanjskih objektov. Temu sledeč je podjetje pričelo dodatno zaposlovati in trenutno zaposluje 5 ljudi. Hkrati se je podjetje tehnološko izpopolnilo, tako danes razpolaga z vso tehnološko in pomožno opremo in je sposobno samostojno prevzeti tudi najzahtevnejše posle.

Ključno razvojno fazo predstavlja nakup poslovnega objekta. Gre za objekt, ki
prinaša možnost razvoja novih in tudi komplementarnih dejavnosti.

Vodenje in organizacija poslovanja

Ključni kadri

Vodstvo podjetja sestavlja direktor Matej, ki skrbi za nabavo materiala, koordinacijo del, ogled objektov in izmere ter kontakti s strankami. V pisarni je zaposlena Maja, ki skrbi za ponudbe, plačila, kadrovske zadeve ter dokumentacijo, namenjeno javnim razpisom ter ostale naloge.

Zunanji svetovalci

Na področju tehnologije investicije podjetje sodeluje s projektanti in podizvajalci – kooperanti. 

Osnovni podatki o podjetju

Naziv: PANČO zaključna dela v gradbeništvu d.o.o.
Naslov: Zgornji Tuhinj 35
Poštna številka in kraj: 1219 LAZE V TUHINJU
Občina: Kamnik
Tel: 041 655 348
e-mail: info@mojsterpanco.si
Direktor: Matej Pančur
Matična številka podjetja: 1518500000
ID številka za DDV ali davčna številka podjetja: SI10479619
Šifra glavne dejavnosti podjetja: F 43.342 PLESKARSKA DELA
Številka transakcijskega računa: Pri banki: SI56 0231 2009 1102 118 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.